Maatschappelijk betrokkenheid

Het beleid van de vereniging is erop gericht om naast de sportieve en persoonlijke ontplooing van onze fietsende leden zich ook nadrukkelijk nadrukkelijk te richten op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Als vereniging ben je sterk afhankelijk van de maatschappij. Denk hierbij aan sponsoring, subsidies, bijdragen van gemeenten in de realisatie van faciliteiten, inzet van combinatie-functionarissen bij activiteiten etc etc. Daarnaast kan een vereniging ook een belangrijke rol spelen in maatschappelijke onderwerpen zoals het gebrek aan beweging bij jeugd, het sensibiliseren van kinderen voor techniek en het voorlichten van kinderen over gezonde voeding.

Dit alles heeft geleid tot een uitgebreid pakket aan clinics die de vereniging verzorgt. Zo worden er jaarlijks ca 30 fiets/sportclinics gegeven aan basisschoolleerlingen, verkeers- en technieklessen verzorgd en een platform geboden voor MBO-, HBO- en maatschappelijke stagiaires.

De voor de wielersport vooruitstrevende kijk op haar maatschappelijke betrokkenheid heeft er mede toe bijgedragen dat TWC Het Snelle Wiel in 2012 verkozen is tot ‘Wielervereniging van het Jaar’ door de KNWU.

    KNWU_NK_fietcross