Na de opening door de voorzitter is er een minuut stilte voor de mensen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn te weten Piet Kroonen, Piet Deenen en Pierre Schobben.

In de mededelingen worden de wijzigingen in de personele bezetting benoemd:

Twan van Gestel heeft een functie bij de KNWU aanvaard; zijn rol als coördinator bij de STC is overgenomen door Wil Baselmans. Erwin van de Ven is een andere weg in geslagen en gaat zich richten op individuele trainingen. Marco Bijl is zijn opvolger bij de afdeling nieuwelingen en junioren. Yannick Janssen komt het team van de elite-beloften versterken.

Onze clubkampioenen van het afgelopen jaar zijn geworden:
– Gijs Baselmans, jeugd
– Danny van Lierop, nieuwelingen/junioren
– Remco Esselaar, elite/beloften
– Huub Janssen, toerclub

De volgende renners hebben zich tijdens het NK weten te onderscheiden met een podiumplek;
– Mart Muskens, zilver tijdens het NK veldrijden studenten
– Corné van Kessel, brons tijdens het NK veldrijden
– Sander Nooyens, zilver bij het NK MTB studenten.
Laatstgenoemde werd vanwege zijn prestatie in de bloemetjes gezet. Helaas waren Mart en Corné afwezig wegens verplichtingen elders.

De AVG is ter sprake gekomen – onze club voldoet voor 90 % aan alle eisen. Komt volgend jaar nog terug op de agenda voor een stemmingsronde.

We hebben er een erelid en voor het eerst een lid van verdienste bij. Marcel Vosters is benoemd als erelid en Jan van Limpt tot lid van verdienste vanwege hun grote bijdrage bij onze club, ieder op zijn eigen manier.

Hierna kondigde onze voorzitter zijn (voortijdig) afscheid aan, inmiddels bij allen bekend. Gelukkig houden we hem wel binnenboord als rechterhand van Hans Bogaars binnen de sponsorcommissie. Hans werd herkozen als bestuurslid sponsoring.

Daarna was er aandacht voor de financiële situatie welke werd toegelicht door Jos Cornelis.

We hebben dit jaar 3 jubilarissen mogen huldigen te weten: Jos van Ham voor zijn 50-jarig lidmaatschap en Cor van Hoof en Jurgen van Limpt voor hun 25-jarig lidmaatschap.

Tenslotte was er een oproep om mee te helpen bij het verder uitbouwen van het bestuur. Door de taken over meer personen te verdelen blijft het behapbaar. We zijn een grote vereniging die veel ontplooit, dat is mooi, maar daarmee is de druk op de zittende bestuursleden te groot.

Theo van Sambeek maakte de volgende foto’s: https://photos.app.goo.gl/wag1BdtFNL4qHSLc9