Het draaiend houden van een vereniging kan niet zonder een grote groep vrijwilligers, en zeker ook niet zonder een goed bestuur. Om een goede toekomst voor onze vereniging te waarborgen zijn we op zoek naar enkele vrijwilligers die bereid zijn zich in te zetten voor onze fantastische club.

Enige tijd geleden hebben jullie een mailing ontvangen met daarin de oproep aan te melden voor een aantal openstaande posities. Eén van de posities hebben we weten in te vullen en wel die van ledenadministrateur. Carmen van Gompel heeft zich daarvoor aangemeld en is inmiddels volop aan de slag. Mede door haar aanmelding heeft onze penningmeester besloten zich alsnog herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn van 3 jaar.

We willen, onder het motto vele handen maken licht werk, opnieuw een oproep doen aan onze leden zich aan te melden. Jullie hulp en steun is essentieel! Volg het voorbeeld van Carmen

Voor de onderstaande functies zoeken wij gemotiveerde mensen en deze mogen ook van buiten onze vereniging zijn waarbij enige affiniteit met onze wielersport wel wenselijk is. En ben je zelf niet de kandidaat die we zoeken, maar ken je wel iemand die het zou passen, tip ons dan!

Voorzitter

De rol van voorzitter is sinds 01-01-2020 vacant. Robert de Louwere heeft in verband met zijn nieuwe baan en de daarbij horende drukke werkzaamheden een keuze moeten maken. De nieuwe voorzitter zal in zijn of haar rol voornamelijk moeten werken aan het organisatorisch verder ontwikkelen van onze mooie wielervereniging

PR Commissieleden

De sponsorcommissie heeft de ondersteuning nodig van minimaal 2 personen (mogen er ook zeker meer zijn) die samen de PR commissie vormen. De eerste en voornaamste taak van de PR commissie zal zijn het bouwen van de nieuwe website in de nieuwe huisstijl van Snelle Wiel-Bestronics. Ervaring in enerzijds website bouw en anderzijds social media is zeer welkom. Een mooie taak en uitdaging voor de jongere leden onder ons. Wellicht kan dit bijdragen om aan de broodnodige studiepunten te komen!

Facilitair beheerder clubhuis

Uiteraard verlangen we van de facilitair beheerder niet dat hij of zijn het gras maait, het clubgebouw poetst etc. Maar we zoeken minimaal één persoon die als eerste aanspreekpunt een team van mensen aanstuurt dat verantwoordelijk is voor de wielerbaan en het clubgebouw.

Bestuurslid sportzaken 15+

Verantwoordelijk binnen het bestuur voor de gang zaken bij de rennersafdelingen muv de jeugd. Je bent het eerste aanspreekpunt voor deze categorieën en draagt zorg voor de verdere sportieve ontwikkeling van onze leden. Op sporttechnisch vlak een zeer uitdagende rol. In nauwe samenwerking met de verantwoordelijken per afdeling en de sport technische adviseur creëert het bestuurslid sportzaken 15+ een omgeving waarbinnen onze leden, zowel fietsers als begeleiding, zich langdurig en op herkenbare wijze kunnen ontwikkelen.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Regina Cornelis door middel van een (informatief) telefoontje naar haar of via een mail naar secretaris@hetsnellewiel.nl.

We zullen vervolgens zo spoedig mogelijk contact opnemen. Uiteraard zijn goede tips ook altijd welkom op het genoemde mailadres. Namens onze leden en ook onze toekomstige leden hartelijk dank!

Met vriendelijke groeten

Het Bestuur van Snelle Wiel -Bestronics

Hans Bogaars

Regina Cornelis

Jos Cornelis

Wilfred Klappe