Ivm de regen is besloten de jeugdtraining van vanavond niet door te laten gaan.