Tijdens de ALV waren de jaarverslagen 2018 nog niet beschikbaar, inmiddels zijn deze allemaal binnen en worden ze hier gepubliceerd.

http://www.hetsnellewiel.nl/wp-content/uploads/2019/03/Jaarverslagen-2018.docx